Area 88
2004 · Animation

Area 88 Besetzung

Schauspieler

Shinichiro Miki Makoto Shinjou
Tomokazu Seki Micky Simon
Takehito Koyasu Shin Kazama
Hikaru Midorikawa Satoru Kanzaki
Sanae Kobayashi Kitri Parveneh
Hiroki Takahashi Saki Vashtar
Satsuki Yukino Ryoko Tsugumo
Chikao Ohtsuka McCoy
Masaya Takatsuka Greg Gates
Ryou Hirohashi Kim Aba
Shingenori Souya Gustav Tanherm
Koji Haramaki Roundell